Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben.Tevens staat hierin beschreven welke ambities de school voor de toekomst heeft.

04RS00_Schoolondersteuningsprofiel_PO_schoolrapport