Missie Visie

Missie Vijf Eiken
Onze slogan is:

“Op weg naar jouw toekomst”

Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind. Ieder kind wordt uitgedaagd om op zijn eigen wijze te
werken aan zijn doelen zodat het kind straks in de maatschappij creatief, zelfbewust en onafhankelijk kan
functioneren.

Visie
Wij willen dat kinderen terugkijken op een prettige schooltijd, waarin ze vertrouwen hebben gekregen in hun eigen kunnen. Door de kinderen aan te zetten tot oplossingsgericht en constructief denken en handelen, leren de kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en kritische individuen, die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving. De school biedt een uitdagende, eigentijdse en vernieuwende leeromgeving, waar de kinderen zich samen en alleen optimaal in hun eigenheid kunnen ontwikkelen.