Welkom op de website van Basisschool De Vijf Eiken

BS De Vijf Eiken is een middelgrote school aan de westkant van Rijen en telt ca. 290 leerlingen, verdeeld over 12 groepen.

Visie
Wij willen dat kinderen terugkijken op een prettige schooltijd, waarin ze vertrouwen hebben gekregen in hun eigen kunnen. Door de kinderen aan te zetten tot oplossingsgericht en constructief denken en handelen, leren de kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en kritische individuen, die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun omgeving. De school biedt een uitdagende, eigentijdse en vernieuwende leeromgeving, waar de kinderen zich samen en alleen optimaal in hun eigenheid kunnen ontwikkelen.

Kernwaarden
Onze visie is vertaald naar vijf kernwaarden. Concrete begrippen die onze school kenmerken en waarmee we duidelijk maken waar BS De Vijf Eiken voor staat. De kernwaarden zijn: Samen, Vertrouwd, Verantwoordelijk, Vernieuwend en Actief.

De Vijf Eiken is tevens een brede school waarin meerdere instellingen ten behoeve van het kind gehuisvest zijn.

Er is één peuterspeelzaal “De Speeldoos”. Kinderdagopvang Humankind is ook in het gebouw gehuisvest. In samenwerking met scholen uit de directe omgeving, Theek 5, jongerencentrum A16 en Humanitas worden er op De Vijf Eiken buitenschoolse activiteiten georganiseerd (“VijfEikenAct1ef!”).

Athena-onderwijs
Vanaf schooljaar 2020-2021 beginnen wij met het aanbieden van Athena-onderwijs. Dit is voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Hierover kunt u meer informatie vinden onder het kopje BS De Vijf Eiken, athena-onderwijs.

Heeft u vragen of wilt u een kijkje komen nemen, bel of e-mail ons. U kunt vragen naar dhr. Herman Straver (directeur) of dhr. Daan van Loon (locatiecoördinator).