Ouderbetrokkenheidgroep

Ouderbetrokkenheid

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders/verzorgers en school waarin ouders/verzorgers en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). De Vijf Eiken werkt hard aan Ouderbetrokkenheid 3.0. De leerkrachten, een aantal ouders/verzorgers en directie werken achter de schermen nauw met elkaar samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen. Samen zoeken wij naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooiing van uw kinderen en onze leerlingen. Wij vinden het van onschatbare waarde als ouders/verzorgers positief-kritisch meekijken naar De Vijf Eiken en dat zij meedenken over onze school.

Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar wat betekent dit nu precies? We spreken van ouderbetrokkenheid, als uit het gedrag van ouders/verzorgers blijkt dat zij zich, samen met onze leerkrachten en directie, (mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van de kinderen. Dit gaat dus verder dan meedoen aan activiteiten of het verrichten van hand- en spandiensten voor onze school, al gaan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie natuurlijk hand in hand.

Leden van de ouderbetrokkenheid groep zijn: 

Erwin Vreeman
Suzanne Flipsen
Yvonne Hoebink