Onze school

Profielschets
Basisschool De Vijf Eiken is een middelgrote school aan de westkant van Rijen. Elke dag komen er ca. 290 leerlingen naar ons moderne gebouw aan de Van Duivenvoordestraat. Basisschool De Vijf Eiken biedt een veilig schoolklimaat, onderwijs op maat en niet te vergeten een leuke schooltijd. We staan voor uitdagend, inspirerend, vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs, waarbij het kind centraal staat. Onze kernwaarden zijn: Samen, Vertrouwd, Verantwoordelijk, Vernieuwend en Actief. Door middel van de nieuwste inzichten en methodes proberen wij het maximale uit ieder kind te halen. Dit doen we onder meer door een leuke, uitdagende en aantrekkelijke leeromgeving te creëren waar ieder kind zichzelf mag zijn. In overleg met de ouder(s) wordt ieder jaar tijdens het startgesprek de stand van zaken besproken de wederzijdse wensen en verwachtingen overlegd, om samen te komen tot een zo optimaal mogelijk onderwijsplan voor het kind voor het komend schooljaar.

Onze kernwaarden
De door ons gekozen kernwaarden vormen de basis van ons handelen. De kernwaarden beschrijven onze identiteit als school de wijze waarop wij met elkaar om willen gaan als leerkracht, kind en ouder(s).

Samen
Goed onderwijs maak je samen. Ouderbetrokkenheid 3.0 staat bij ons hoog in het vaandel. Hoe zorgen we samen voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind? Daarnaast komt deze kernwaarde ook tot uiting in onze vieringen, onze activiteiten en in de wijze waarop we er voor elkaar zijn, in blijdschap en verdriet.

Vertrouwd
De kinderen voelen zich al snel thuis op onze school. Dat komt door het gevoel dat je hier elke dag van harte welkom bent en door de duidelijke structuur die we in alle klassen aanbieden. We zijn een middelgrote school, met de sfeer van een kleinere school waarin we elkaar kennen en iedereen wordt gezien.

Verantwoordelijk
We vinden het belangrijk om kinderen ook op sociaal-emotioneel vlak te onderwijzen. Dit doen we met de Kanjermethode in alle groepen en met de Rots & Watertraining voor de leerlingen uit groep 8. Door open en eerlijk te praten over onze gevoelens en gedachten, leren we elkaar beter kennen en dragen we samen zorg voor elkaar en voor een veilige omgeving. Daarnaast hechten we waarde aan rust in de school en een opgeruimde werkplek. Ook ouders/verzorgers nemen hun aandeel in deze kernwaarde serieus door hun betrokkenheid te tonen en met de leerkracht een open dialoog te voeren over hun kind(eren).

Vernieuwend
We proberen voorop te blijven lopen in de(digitale) wereld die ons omringt. Dat doen we door het up-to-date houden van onze methodes en (digitale) leermiddelen. Ons onderwijs houden we regelmatig tegen het licht met het oog op dat wat de toekomst van ons vraagt. De 21st Century Skills krijgen op onze school in iedere groep ruimschoots aandacht. We communiceren o.a.via onze digitale nieuwsbrief, de schoolapp, Facebook en Klasbord.

Actief
Als school zijn we tevens actief op het gebied van sport en cultuur. Sporttoernooien, museumbezoek, maar ook andere uitstapjes zijn bij ons een goede gewoonte.

Onze school is niet alleen een school voor kinderen en leerkrachten maar ook voor ouders. We hebben een betrokken ouderraad die ondersteunt bij diverse activiteiten. We mogen ook iedere keer rekenen op een groot aantal ouders, grootouders en verzorgers die helpen bij knutselen, computeren en uitstapjes. We zijn trots op deze betrokkenheid van alle partijen. Eén van onze speerpunten is Ouderbetrokkenheid. U kunt hierover meer lezen onder het kopje Ouderbetrokkenheid.