Ouderraad


De ouderraad is een platform waarin ouders ideeën kunnen uitwisselen en elkaar op de hoogte kunnen houden over wat er speelt op school. Ouders kunnen zo actief meedenken. Ook kunnen zij actief meedenken bij de organisatie van activiteiten en helpen bij de uitvoering daarvan. De ouderraad vergadert 8 keer per jaar. De locatiecoördinator zal indien gewenst, de vergaderingen bijwonen.

De taken van de ouderraad zijn o.a.:
– De contacten tussen de ouders/verzorgers en school bevorderen.
– Het meewerken van ouders op school bevorderen.
– De ouderbijdrage mede beheren en innen.
– Het organiseren van allerlei activiteiten op school.

In de centrale hal hangt een brievenbus van de OR waarin u op- en aanmerkingen en suggesties over activiteiten kan deponeren.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Astrid_Saman Astrid Saman (penningsmeester)

Yvonne_Kelderman Yvonne Kelderman (voorzitter)

Jannie_Fokker_Westerterp Jannie Westerdorp (secretaris)

Annemiek van Steenhoven

Chantal_Oprins Chantal Oprins

Paul_Govers Paul Govers
Cindy_van_Hamond Cindy van Hamond

Deborah_Ansems Deborah Ansems

Annemiek_Govers Annemieke Govers

Dagmar_Leijs Dagmar Leijs

Inssaf_AbouchoaibInssaf Abouchoaib
Lia_HeinemanLia Heineman