Oudervereniging

De ouderraad is een platform waarin ouders ideeën kunnen uitwisselen en elkaar op de hoogte kunnen houden over wat er speelt op school. Ouders kunnen zo actief meedenken. Ook kunnen zij actief meedenken bij de organisatie van activiteiten en helpen bij de uitvoering daarvan. De ouderraad vergadert 8 keer per jaar. De locatiecoördinator zal indien gewenst, de vergaderingen bijwonen.

De taken van de ouderraad zijn o.a.:
– De contacten tussen de ouders/verzorgers en school bevorderen.
– Het meewerken van ouders op school bevorderen.
– De ouderbijdrage mede beheren en innen.
– Het organiseren van allerlei activiteiten op school.

In de centrale hal hangt een brievenbus van de OR waarin u op- en aanmerkingen en suggesties over activiteiten kan deponeren.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Astrid_Saman Astrid Saman (penningsmeester)

Annemiek_Govers Annemieke Govers (voorzitter)

Cindy_van_Hamond Cindy van Hamond

Lia_HeinemanLia Heineman

Marieke Alberts

Patricia Vissers

Patty van Hees

 

 Linda Wouters

Tamara van Overbeek

Linda Willemen