Overblijven/Kinderstralen

Bij ons op school verzorgt de organisatie “Kinderstralen, Lunchen op school” de overblijf op De Vijf Eiken.

Organisatie van het overblijven

  • Tijdens het overblijven begeleidt een team van overblijfmedewerkers de kinderen bij het eten en spelen.
  • De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen spelen.
  • Het overblijfteam organiseert regelmatig leuke activiteiten. Meedoen mag, maar het is nooit verplicht.
  • Kinderstralen investeert ieder schooljaar in speelgoed voor binnen en buiten en knutselmateriaal.
  • De regels tijdens de overblijf komen overeen met de regels die op school gelden.
  • De overblijfmedewerkers ontvangen regelmatig scholing.
  • De coördinator van Kinderstralen is het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Als u vragen heeft, kunt u bij haar terecht. Tevens is de coördinator het aanspreekpunt voor de leerkrachten.

 U kunt een inschrijf- en machtigingsformulier vinden op de site http://www.lunchenopschool.nl/de-vijf-eiken/.
Bij inschrijving van uw kind ontvangt u een persoonlijke inlogcode waarmee u kunt inloggen op de site van Kinderstralen. Meer informatie over Kinderstralen kunt u vinden op: https://www.bsdevijfeiken.nl/voor-ouders/overblijven/.

De coördinator is dagelijks, met uitzondering van de woensdag, aanwezig en is te bereiken op telefoonnummer 06 48214870.