Overblijven/Kinderstralen

Bij ons op school verzorgt de organisatie Kinderstralen, Lunchen op school
de overblijf op De Vijf Eiken.

Organisatie van het overblijven:

– Tijdens het overblijven begeleidt een team van overblijfmedewerkers
de kinderen bij het eten en spelen.
– De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen
spelen.
– Het overblijfteam organiseert regelmatig leuke activiteiten. Meedoen
mag, maar het is nooit verplicht.
– Kinderstralen investeert ieder schooljaar in speelgoed voor binnen en
buiten en knutselmateriaal.
– De regels tijdens de overblijf komen overeen met de regels die op
school gelden.
– De overblijfmedewerkers ontvangen regelmatig scholing.
– De coördinator van Kinderstralen is het aanspreekpunt voor ouders.

Als u vragen heeft, kunt u bij haar terecht. Tevens is de coördinator
het aanspreekpunt voor de leerkrachten.
De coördinator Claudia Buskens is dagelijks, met uitzondering van de
woensdag, aanwezig. Haar telefoonnummer is 06 48214870.

Het tarief voor de structurele overblijf bedraagt €2,22 per kind per keer. Het
inschrijfgeld bedraagt éénmalig €6,00 per kind. Voor incidentele overblijf
is het tarief €2,72 per kind per keer. Voor ieder tweede en volgend kind
uit één gezin wordt er een korting van €0,20 gehanteerd. Deze korting is
alleen geldig voor structurele overblijf. U kunt een inschrijf- en
machtigingsformulier vinden op de site
http://www.lunchenopschool.nl/de-vijf-eiken/.
Bij inschrijving van uw kind ontvangt u een persoonlijke inlogcode
waarmee u kunt inloggen op de site van Kinderstralen.