Luizencontrole

Na iedere schoolvakantie worden de haren van uw kind(eren) door enkele
geïnstrueerde ouders gecontroleerd. Wanneer er luizen en/of neten
worden geconstateerd, wordt dit doorgegeven aan de leerkracht van uw
kind(eren). U wordt door de leerkracht ingelicht. Wij vragen u dringend
om dezelfde dag nog de nodige stappen ter bestrijding van hoofdluis te
nemen.

Meer informatie hiervoor vindt u op:
http://www.ggdhartvoorbrabant.nl/Professionals/School/Basisonderwijs/
Eigen-lijf/Hoofdluis-op-school.

De ouders/verzorgers van de groep krijgen een e-mail waarin staat dat er
in de groep hoofdluis en/of neten geconstateerd zijn.
Na twee weken wordt de hele groep van de desbetreffende leerling weer
gecontroleerd. Uit voorzorg hebben alle leerlingen hun eigen luizencape.
Mocht u zelf bij uw kind luizen en/of neten constateren, geeft u dit dan zo
spoedig mogelijk door aan de leerkracht(en) van uw kind(eren).