Luizencontrole

Na iedere schoolvakantie worden de haren van uw kind(eren) door enkele geïnstrueerde ouders/verzorgers gecontroleerd. Wanneer er luizen en/of neten worden geconstateerd, wordt dit doorgegeven aan de leerkracht van uw kind(eren). U wordt door de leerkracht ingelicht. Wij vragen u dringend om dezelfde dag nog de nodige stappen ter bestrijding van hoofdluis te nemen. Meer informatie hiervoor vindt u op:
https://www.ggdhvb.nl/professionals/kinderziekten-op-school-of-opvang/hoofdluis.

De ouders/verzorgers van de groep krijgen een e-mail waarin staat dat er in de groep hoofdluis en/of neten geconstateerd zijn.

Na twee weken wordt de hele groep van de desbetreffende leerling weer gecontroleerd. Uit voorzorg hebben alle leerlingen hun eigen luizencape. Mocht u zelf bij uw kind luizen en/of neten constateren, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door aan de leerkracht(en) van uw kind(eren)!