Klassenouders

De klassenouders assisteren de groepsleerkracht bij activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij excursies, de verjaardag van de groepsleerkracht, circuit, kerstfeest enzovoort.

In de eerste week van het schooljaar gaat er vanuit het team een opgavelijst voor hulpouders mee naar de ouders om zich o.a. op te geven als klassenouder voor een bepaalde groep. Het is ook mogelijk dat twee ouders samen deze leuke taak op zich nemen.
Bestaande klassenouders worden aan het eind van het schooljaar benaderd met de vraag of ze het volgende schooljaar weer klassenouder willen zijn.