Aanvraag verlof

Bij het verlenen van verlof volgen wij de regelgeving uit de leerplichtwet. Verlof buiten de door de school vastgestelde periodes om kan alleen via een schriftelijk verzoek, via de app of een formulier, aan de locatiecoördinator Daan van Loon en/of de directeur Herman Straver.

Tijdig melden
Voor een bezoek van een paar uur (tandarts, arts, orthodontist etc.) vragen wij u dit te melden bij de leerkracht van uw kind.