Aanvraag verlof

Bij het verlenen van verlof volgen wij de regelgeving uit de leerplichtwet. Verlof buiten de door de school vastgestelde periodes om kan alleen via een schriftelijk verzoek, via de app of een formulier, aan de locatiecoördinator Daan van Loon en/of de directeur Herman Straver. Dit formulier kunt u ophalen bij de locatiecoördinator Daan van Loon.