Verkeer

BVL

Sinds schooljaar 2004-2005 is Basisschool de Vijf Eiken in bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel

Dit label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen.

Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en de wegen naar school toe. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.

Het Brabants Veiligheidslabel wordt uitgereikt aan scholen die het belang van goed verkeersonderwijs, zowel de theorie als de praktijk, hoog in het vaandel hebben en daar dan ook enorm in hebben geïnvesteerd.