Schoolwide Positive Behavior Support

Schoolwide PBS (Positive Behavior Support) is een aanpak gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

In deze methodiek werken alle betrokkenen-leerlingen, leerkrachten, ouders/verzorgers, directie en aan school verbonden organisaties-gezamenlijk aan het aanleren van positief, gewenst gedrag en het verminderen van probleemgedrag bij leerlingen. Hierbij gaan we uit van gezamenlijk geformuleerde kernwaarden:

  • Verantwoordelijk • Samen met respect • Veilig en vertrouwd

Van de methode SWPBS is wetenschappelijk bewezen dat het leidt tot vermindering van gedragsproblemen en verbetering van de sociale vaardigheden van leerlingen. We spreken gedragsverwachtingen naar de kinderen uit, waardoor het corrigeren vermindert en de effectieve leertijd groter wordt. SWPBS richt zich niet alleen op de situatie binnen de school, maar ook op de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar ook in de gangen, op het schoolplein, tijdens de overblijf en bij activiteiten buiten school worden kinderen aangemoedigd positief gedrag te laten zien. Dit wordt beloond door zowel leerkrachten, als directeur, als conciërge en externen die aan school zijn verbonden zoals hulpouders, overblijfkrachten en de gymdocent.

Bij de start met SWPBS, hebben wij allereerst het gewenste gedrag beschreven: welk gedrag willen we zien op verschillende schoolbrede locaties (plein, aula, gang etc.). Daar hebben we vorig jaar de gedragsverwachtingen voor in de klas aan toegevoegd. Het doel van deze afspraken is dat het voor iedereen in de school duidelijk is welk gedrag in

welke situatie verwacht wordt. Dit is een werkwijze die u als ouder/verzorger ook thuis kunt toepassen (bijv. de regel: als je thuiskomt, hang je jas op aan de kapstok).

Ieder schooljaar starten we met het aanleren van dit gewenste gedrag met behulp van lessen. Om het gewenste gedrag te stimuleren, maken we gebruik van beloningskaartjes waarmee goed gedrag positief wordt bekrachtigd.

Wat ziet u bij ons op school? In onze school hangen foto’s waarop het gewenste gedrag wordt uitgebeeld. Deze foto’s zijn door de kinderen van onze school gemaakt en u ziet kinderen van de school op de foto’s die goed gedrag laten zien. Dit vergroot de betrokkenheid van de kinderen.

Volgens een vast rooster worden er voorbeeldlessen van gedragsverwachtingen gegeven. Deze lessen hebben betrekking op het gedrag dat we graag willen zien in alle openbare ruimtes van De Vijf Eiken. Het blijkt namelijk dat het belangrijk is om kinderen te vertellen welk gedrag we graag willen zien. We denken vaak dat ze dat wel weten maar dit blijkt niet zo vanzelfsprekend te zijn. U kunt dit thuis als ouder ook prima toepassen. Benoemen welk gedrag u graag wilt zien; bijvoorbeeld aan tafel zit ik op de stoel en mijn telefoon is uit (Samen met respect).

Op school gebruiken we bijvoorbeeld de volgende regels voor gedrag op de gang:

  • Ik hang mijn jas netjes onder de cape en mijn tas aan de kapstok (Verantwoordelijk).
  • Ik loop rustig en ben stil op de gang (Verantwoordelijk).
  • Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf (Samen met respect).
  • Ik geef de ander de ruimte (Samen met respect).
  • Als ik spulletjes op de grond vind van iemand anders, neem ik deze mee naar de klas (Vertrouwd en Veilig).

In de nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van de gedragsverwachtingen en de lessen in goed gedrag.

Alle lessen worden met alle kinderen geoefend in de betreffende ruimte. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over actief toezicht houden (alle leerkrachten zijn aanwezig, lopen rond en spelen mee, hebben positief contact met de kinderen) op het plein. Hierdoor doen zich nu veel minder incidenten voor.

Met SWPBS geven wij veel complimenten en belonen wij goed (positive) gedrag (behavior).

Gedrag dat wordt beloond, zal zich vaker voordoen, terwijl genegeerd gedrag direct of na enige tijd zal uitdoven.