Meer- en hoogbegaafden

Op De Vijf Eiken willen wij dat er voor alle kinderen in zowel onderwijsinhoudelijk als pedagogisch-didactisch opzicht, een passend onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen kinderen.  Dit geldt ook voor kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof hun biedt, de (hoog) begaafde leerlingen.

De Vijf Eiken maakt gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid, een signalerings- en diagnose-instrument dat ingezet kan worden bij mogelijke meerbegaafdheid. Het protocol  biedt daarnaast ook richtlijnen voor een alternatief onderwijsaanbod. In alle klassen kan gebruik worden gemaakt van het compacten en verrijken van het leerstofaanbod wanneer gebleken is dat een leerling hier behoefte aan heeft. Naast dit leerstofaanbod wordt er gewerkt met portfolio’s waarbij leerlingen zich verdiepen in onderwerpen die passend zijn binnen hun interessegebied.

Op De Vijf Eiken werken we met een plusklas. Gedurende 1 dagdeel per week ontmoeten de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 ontwikkelingsgelijken bij de Breinbrekers. Zij werken dan aan het opbouwen van leerstrategieën, ze filosoferen en doen hun eigen onderzoek. Ook voor leerlingen uit groep 3 en 4 is een apart moment per week waarop zij bij elkaar komen.