Meer- en hoogbegaafden

Op De Vijf Eiken willen wij dat er voor alle kinderen in zowel onderwijsinhoudelijk als pedagogisch didactisch opzicht, een passend onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Hierbij houden wij rekening met de onderlinge verschillen tussen kinderen. Dit geldt ook voor (hoog)begaafde leerlingen, die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof hun biedt.

Wij werken op school met een protocol (hoog)begaafdheid. Daarin staat beschreven:

– Welk signaleringsmiddel wordt gebruikt.
– Welke afspraken er met betrekking tot compacten, verrijken, verbreden en versnellen
zijn.
– Welke extra materialen er op school aanwezig zijn.

Wij gebruiken het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Dit is een geïntegreerd instrument voor signaleren, diagnosticeren en begeleiden van (mogelijk) (hoog)begaafde leerlingen.Sinds een aantal jaren werken we op school met een plusklas “De Breinbrekers”.

Bij de Breinbrekers ontmoeten de leerlingen ontwikkelingsgelijken. Zij werken dan aan het opbouwen van leerstrategieën, ze filosoferen en doen hun eigen onderzoek.
In de onderbouwgroep wordt spelenderwijs aangesloten bij de persoonlijke ontwikkeling.