De sociaal-emotionele zorg

Op De Vijf Eiken vinden we het belangrijk:

– Dat kinderen respect voor elkaar hebben en dat laten zien in hun gedrag.
– Dat kinderen voor zichzelf op kunnen komen en hun eigen mening durven geven.
– Dat kinderen zich veilig voelen op school en er met plezier heen gaan.

Hoe bereiken we deze doelen bij alle kinderen? Ieder kind komt hier op school met zijn eigen bagage. Elk gezin heeft zijn eigen regels. En dat zijn niet altijd dezelfde als de regels die op school gelden.
Daarom hebben we gekozen voor een methode voor de sociale emotionele ontwikkeling: de Kanjertraining.

Waarom de Kanjertraining?
Kinderen verlangen een schoolgemeenschap, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. Het is dus geen methode waarbij geleerd wordt uit een boekje. De kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij-als zich problemen voordoen-oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie of angst.

In de Kanjertraining hanteren we vier gedragstypen. Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst, lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. Aan de jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:

De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.
Het konijn (gele pet) doet zielig, trekt zich terug en doet bang.
Het aapje (rode pet) lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater.
De vlerk (zwarte pet) daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas.

De basisregels van de Kanjer zijn:

1. We vertrouwen elkaar zo doet de tijger kleur pet: wit
2. We helpen elkaar  zo doet de tijger kleur pet: wit
3. Niemand speelt de baas zo doet een pestvogel kleur pet: zwart
4. Niemand lacht uit  zo doet een aapje  kleur pet: rood
5. Niemand blijft zielig zo doet een konijn  kleur pet: geel

Aan de hand van verhalen en vertrouwensoefeningen leren de kinderen in alle groepen zich aan deze basisregels te houden. Kinderen en leerkrachten spreken elkaar op de Kanjerwijze aan op het gedrag. De leerkrachten hebben een training gevolgd om deze lessen te kunnen geven. De Vijf Eiken is er trots op de officiële Kanjerlicentie te hebben behaald.