Directe instructiemodel

Op BS De Vijf Eiken werken we met het directe instructiemodel.

Het directe instructiemodel is een door de leerkracht gestuurde manier van werken, om nieuwe leerstof aan te bieden. Deze manier van werken heeft als belangrijkste kenmerken een heldere opbouw van de leerstof, een heldere structuur in de les en directe feedback aan de leerlingen. Het is een krachtige manier voor het aanleren van basiskennis en vaardigheden in een individueel tempo.

Elke les is opgebouwd uit zes fasen:

1.Dagelijkse terugblik
Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de vorige les en/of met het ophalen van voorkennis.
2.Presentatie
Deze fase begint met een overzicht van wat men deze les wil bereiken. Daarna introduceert de leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden. Hij/zij controleert regelmatig of de leerlingen de stof begrijpen.
3. Begeleid inoefenen
Tijdens het begeleid inoefenen stelt de leerkracht veel vragen. Hij/zij let op of alle kinderen betrokken blijven. De leerkracht probeert hoge successcores te halen, van zo’n 75 à 80 %. Dat bevordert het zelfvertrouwen.
4.Individuele verwerking
De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De leerkracht creëert een leeromgeving waarin de leerlingen hun leertijd effectief gebruiken. Hij/zij controleert het leerlingenwerk zo snel mogelijk, zodat hij/zij direct feedback kan geven op hun werk.
5.Periodieke terugblik
Tijdens de les wordt er verwezen naar vorige en volgende lessen.
6.Terugkoppeling
De leerkracht geeft veel feedback vooral procesfeedback. Hij/zij zet de leerlingen aan het denken, laat de leerlingen vertellen wat goed ging en wat de volgende keer ander gaan doen.

Om nieuwe schoolontwikkeling eigen te maken en verder te ontwikkelen, zijn er zes collega’s opgeleid tot interne coaches. Deze interne coaches zorgen ervoor dat de ingezette schoolontwikkeling wordt gemonitord en geborgd. Dit doen ze door klassenobservaties uit te voeren en leerkrachten te coachen in hun ontwikkeling.