Brede school

Wij zijn onderdeel van een Brede school. Onder ons dak is niet alleen de bassischool te vinden maar ook een peuterspeelzaal (De Speeldoos) en kinderdagopvang Humanitas.

In samenwerking met scholen uit de directe omgeving, Theek 5, jongerencentrum A16 en Humanitas worden er op De Vijf Eiken buitenschoolse activiteiten georganiseerd (Art’sCool).

Naast het dagelijkse lesaanbod, zijn er op onze school verrijkende naschoolse activiteiten. Deze activiteiten zijn vernieuwend van aard en steeds in ontwikkeling. We houden hierbij rekening met de behoeftes, mogelijkheden en wensen van de kinderen.

Visie Art’sCool
Uitgaande van de missie van De Vijf Eiken willen wij werken aan de volgende doelen:

– Mogelijkheden en ontwikkelingskansen van kinderen vergroten.
– Sociale competenties van kinderen bevorderen.
– Samenwerking van school met diverse instellingen vergroten.
– Integratie van de school in de wijk bevorderen.

Het programma van de naschoolse activiteiten wordt aangestuurd door de coördinatoren van Art’sCool. Op de website http://www.arts-cool.nl vindt u het aanbod voor de verschillende blokken tijdens het lopende schooljaar. Op deze website kunt u een account aanmaken om uw kind(eren) in te schrijven voor de activiteiten. Per mail wordt u op de hoogte gehouden wanneer de inschrijving opent voor nieuwe activiteiten. Voor vragen kunt u terecht bij: Amy van Beers, e-mail: amy.vanbeers@pcpomiddenbrabant.nl en Sven van Roij, e-mail: sven.vanroij@pcpomiddenbrabant.nl.